prozor moje ucionice
 
     
 
     
 

Ко је Платон и шта су ПЛАТОНОВА ТЕЛА сазнали смо
у Центру за промоцију науке


Платонова тела, по старогрчком филозофу Платону, због њихове употребе у његовом делу “Тимају” где су појавама четири елемента додељивани облици геометријских тела. Тетраедар је био повезан са ватром, октаедар ваздухом, икосаедар водом, а хексаедар земљом, док је додекаедар “Бог употребио за Свемир осликавајући на њему ликове Зодијака”.
У природи се тетраедар, хексаедар и октаедар јављају приликом кристализације минерала, док је за стварање додекаедра и икосаедра неопходна људска рука.
Платонова тела су правилни полиедри у тродимензионом простору. Полиедар је геометријско тело омеђено са четири или више многоуглова.
Одмах смо то што смо научили применили у пракси. Било је проблема у бројању на грчком, па нам је октаедар имао шест а хексаедар осам страна, али је проблем брзо решен настанком ПЛАТОНОВИХ КАПА И ШЕШИРА.

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


ШТА ИМА НОВО У СВЕТУ ОКО НАС


БЛОГОВНИК

Безбедност на Интернету
Блог о стварно доброј музици
Зелена учионица
НТЦ систем учења

 

 
 
 
 
почетак | школска правила | школски календар | о мени
годишњак I/2 | годишњак II/2 | годишњак III/2
ИГРАРИЈЕ | БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ
 
 
2018. © Виолета Алфелди. Сва права задржана.
Израда сајта: Милена Главан