Предмети

Математика

Септембар

2.09. Други час: Сабирање и одузимање до 20

На овом часу сабирамо и одузимамо до 20, решавамо текстуалне задатке, користимо речи сабирак, сабирање, збир, умањеник, умањилац, одузимање, разлика. Користимо одговарајући знак ( плус, минус, заграда).

 1. Израчунај:

6+3=     11+3=    16-4=     9-3=    12-5=     18-0=

2. Број 9 увећај за 4.

3. Број 17 умањи за 8.

4. Збир бројава 12 и 4 умањи за 9.

5. Разлику бројева 15 и 7 повећај за 3.

3.09. Трећи час: Сабирање и одузимање до 20

Подсећамо се редоследа рачунских операција.Одређујемо вредност израза и решавамо текстуалне задатке. Сабирамо и одузимамо брзо и тачно.

4.09. Четврти час: Сабирање и одузимање до 20

Подсећамо се редоследа рачунских операција.Одређујемо вредност израза и решавамо текстуалне задатке. Сабирамо и одузимамо брзо и тачно.

 1. Напиши израз и израчунај.

а) Збир бројева 9 и 8

б) Разлику бројева 13 и 6

 1. Напиши израз и израчунај.

а) Збир бројева 12 и 4 умањи за 9

б) Разлику бројева 15 и 7 повећај за 3

 1. Умањеник је број 16, а умањилац број 7. Израчунај разлику.
 2. Јанко је од маме добио 8 динара, а од тате 9 динара. Потрошио је 12 динара. Колико је новца Милану остало?

7.09. Пети час: Десетице прве стотине

Подсећамо се бројева који чине десетице прве стотине. Записујемо парне и непарне бројеве, сабирамо и одузимамо.

 1. Запиши бројеве:

1.Д, 2.Д, 3. Д, 4.Д, 5.Д, 8. Д, 10.Д

2. Запиши парне бројеве 6. Д.

3. Запиши непарне бројеве 7. десетице.

4. Израчунај:

8+3=     9+6=      7+8=     5+6=  7+7=   8+8=   6+8=   9+3=   12-6=    18-9=    14-5=   16-8=

8.09. Шести час: Бројеви прве стотине

Упоређујемо бројеве, сабирамо и одузимамо, решавамо текстуалне задатке.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.09. Седми час: Бројеви прве стотине

Цртамо геометријска тела,  линије и дужи, решавамо једначне.

Нацртај по једну праву, отворену изломљену и отворену криву линију. Нацртај дуж АВ=2 cm

Реши једначине:

x+35=60      x-20=80   70-x=25

10.09. Осми час: Понављање градива првог разреда- Иницијални тест

11.09. Девети час  час: Како смо урадили иницијални тест

Домаћи задатак: Исправак теста у свесци.

14.09.Десети  час  час: Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја ( 38+7)

Учимо да сабирамо са прелазом преко десетице; решавамо текстуалне задатке сабирањем.

Уџбеник, „Реши задатке” стр. 9, задаци 1, 2 и 3.

15.09.Једанаести  час  час: Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја ( 38+7), вежбање

Уџбеник- реши задатке на стр. 10

*Припремамо се за међународно такмичење ,, Кенгур без граница”, које ће се одржати у четвртак, у току наставе  обе смене.

„Кенгур без граница” 2020.

15.09.Једанаести   час: Одузимање двоцифреног и једноцифреног броја ( 45-8)

Одузимамо једноцифрени број од двоцифреног с прелазом преко десетице, решавамо задатке са одузимањем.

Домаћи задатак: Уџбеник-,, Реши задатке” на стр. 12 ( задаци 1,2,3 и 4)

16.09. Дванаести  час: Одузимање двоцифреног и једноцифреног броја ( 45-8)

Одузимамо бројеве до 100 са прелазом преко десетице;

Решавамо математичке изразе и текстуалне задатке са сабирањем и одузимањем до 100.

 1. Први сабирак је број 42, а други је 9. Израчунај збир.
 1. Највећи непаран број пете десетице увећај за 8.
 1. Који је број а) за 7 већи од 56?

б) за 4 већи од 19?

 1. Милош је направио 38 авиончића од папира, а Драган за 5 више. Колико је авиона направио Драган?
 1. Умањеник је број 83, умањилац 6. Израчунај разлику.
 1. Најмањи паран број осме десетице смањи за 9 .
 1. Који је број а) за 7 мањи од 62?

б) за 9 мањи од 76?

 1. За колико је број 5 мањи од броја 23?
 1. Мира је постигла 22 коша, а Ана 6 кошева мање. Коликоје кошева постигла Ана?

Домаћи задатак: Уџбеник, Вежбање на страни 14. и 15.

17.09. Тринаести час: Међународно такмичење ,, Кненгур без граница”

18. 09. Четрнаести час: Одузимање двоцифреног и једноцифреног броја ( 45-8)

Решавамо задатке из уџбеника.

21.09.Петнаести   час: Сабирање и одузимање

Вежбамо решавање задатака тачно и брзо. Читамо текстуалне задатке водећи рачуна о свим датим подацима.

 1. Израчунај:

58+3=                              35+6=

47+5=                              72+9=

92-4=                               81-2=

26-7=                               63-8=

 1. Први сабирак је највећи непаран број 2. десетице, а други сабирак је највећи једноцифрен број. Израчунај збир.
 2. Умањеник је најмањи паран број 9. десетице а умањилац је број 7. Израчунај разлику.
 3. Марко је на рођенданској торти имао 17 свећица, а Јана за 9 свећица мање од Марка. Колико година има Јана?
 4. На једној полици је било 19 књига, а на другој за 6 књига више. Колико је књига на другој полици?

22.09. Шеснаести час: Сабирање и одузимање

23.09. Седамнаести час: Сабирање и одузимање

Научили смо да сабирамо и одузимамо двоцифрене и једноцифрене бројеве.

24.09. Осамнаести час: Сабирање двоцифрених бројева ( 35+28)

Сабирамо двоцифрене бројеве, решавамо текстуалне задатке.

35+28= ( 30+20)+( 5+8)= 50+13=63

Решавамо задатке из уџбеника и е уџбеника.

Домаћи задатак: Уџбеник, „Реши задатке” стр. 17, задаци 1, 2 , 3 и 4.

25.09.  Деветнаести час: Сабирање двоцифрених бројева ( 35+28)

Сабирамо двоцифрене бројеве, решавамо текстуалне задатке.

Домаћи задатак: Завршити задатке из уџбеника, стр.18

28.09.  Двадесети час: Одузимање двоцифрених бројева (52 – 27)

Одузимамо двоцифрене бројеве, решавамо текстуалне задатке.

Читање и анализа примера из уџбеника, стр. 19.

Домаћи задатак:Уџбеник, стр. 20.

29.09. Двадесет први час:Одузимање двоцифрених бројева (52 – 27), утврђивање

Одузимамо двоцифрене бројеве, решавамо текстуалне задатке.

Домаћи задатак:Уџбеник, стр. 21.

30.09. Двадесет други час: Сабирање и одузимање

Сабирамо два двоцифена броја чији збир јединица износи 10 или више; одузимамо бројеве у изразима код којих је број јединица умањеника мањи од броја јединица умањиоца.

Читамо и анализирамо задатке у Уџбенику, у тексту ,, Сада знаш ”, стр. 22

Решавамо задатке на страни 23.

Домаћи задатак: Уџбеник, страна 24. ( За вежбање користимо и задатке из Е уџбеника.)

ОКТОБАР

1.10. Двадесет трећи час: Сабирање и одузимање

Припремамо се за контролну вежбу. Решавамо задатке у Уџбенику, на страни 25.

Домаћи задатак: Уџбеник, страна 26. ( За вежбање користимо и задатке из Е уџбеника.)

2.10. Двадесет четврти час: Проверавамо знање

3.10. Двадесет пети час: Замена места сабирака

Учимо како гласи својство замене места сабирака и  да применимо замену места сабирака приликом сабирања.

Замена места сабирака

2 + 3 = 5                       3 + 2 = 5

2 + 3 = 3 + 2

Ако сабирци замене места, збир се не мења.

4 + 56 = 60

56 + 4 = 60

4 + 56 = 56 +4

7 + 54 = 61

54 + 7 = 61

7 + 54 = 54 + 7

Решавамо задатке из уџбеника.

Домаћи задатак: Уџбеник, „Реши задатке” стр. 28, задаци 1, 2 , 3 и 4.

5. 10. Двадесет пети час: Замена места сабирака

Уџбеник, „Реши задатке” стр. 28, задаци 5,6 и 7.

6. 10. Двадесет шести час: Замена места сабирака, сабирање и одузимање

Решавамо задатке са наставног листића.

7. 10. Двадесет седми час: Замена места сабирака, сабирање и одузимање

 1. Израчунај:

54 + 9=          46+6  =            83 – 8 =

55 – 7 =         26 + 28 =         54 + 29 =

94 – 28 =       63  – 39 =

 1. Збир бројева 68 и 18 умањи за 7.
 2. Разлику бројева 55 и 29 повећај за 9.
 3. Најмањи паран број 7. десетице умањи за највећи непарни број 2. десетице.
 4. Јован има 36 кликера, а Марко 7 мање од њега. Колико кликера имају  заједно?

8.10. Двадесет осми час: Здруживање сабирака

Сабирамо три броја здруживањем сабирака;знамо да здруживањем сабирака на различите начине збир остаје исти; откривамо да здруживање сабирака олакшава рачунање.

  а  б    ц  а + б (а+б)+ц б + ц а+(б+ц)
20 30 50
17 40   3
26 14 30
10 38 52

Домаћи задатак: Уџбеник, „Реши задатке” стр. 31, задаци 1, 2 , 3 , 4 и 5.

9.10. Двадесет девети час: Замена места и здруживање сабирака

Решавамо задатке из уџбеника на страни 32.

12.10. Тридесети час: Својства сабирања

Решавамо задатке на наставном листићу.

13.10. Тридесет први час: Сабирање и одузимање

 1. Замени места сабирцима и израчунај.

4+16=          5+55=       1+79=     7+44=

2. Збир три сабирка израчунај на начин који теби одговара.

56+9+14=

28+15+12=

3.  Израчунај збир ако је први сабирак број 20, а други сабирак једнак разлици бројева 37 и 19.

4. Умањеник је број 84, а умањилац збир бројева 15 и 16. Израчунај разлику.

5. Марко је имао 90 динара. Купио је свеску за 28 динара и оловку за 16 динара. Колико новца је Марку остало?