Предмети

Музичка култура

Септембар, октобар, новембар 

 • Објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и њеног утицаја на тело;
 • Издвој основне музичке изражајне елементе;
 • Певај по слуху песме различитог садржаја и расположења;
 • Примењуј правилан начин певања;
 • Изговарај бројалице у ритму, уз покрет;
 • Осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре помо ћу различитих извора звука;
 • Поштуј договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;
 • Користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука.

1.Слушам, певам, стварам– Е уџбеник- Увод у свет музике ( стране 6-9)

2. Звук и тон, Зорислава М. Васиљевић- Е уџбеник- Поново у школи ( страна 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=gMyahd_ah9I

3. Семафор, непознати аутор – Е уџбеник- Поново у школи ( страна 3)

https://www.youtube.com/watch?v=367VcPb_IuQ&t=37s

4. Кад ђак зна шта хоће, М.Субота – Е уџбеник- Поново у школи ( страна 4)

https://www.youtube.com/watch?v=vlde9i0ANsE

5. Колико је сати, М. Бркић- Е уџбеник- Поново у школи ( страна 5)

https://www.youtube.com/watch?v=PiCcniEZwfM

6. Телефонијада, М. Субота, Љ. Ршумовић- Е уџбеник- Поново у школи ( страна 6)

https://www.youtube.com/watch?v=6w0ZBvgUCTw

7. Кад си срећан, песма из Шведске-Е уџбеник- Поново у школи ( страна 7)

8. Јесен, Станко Коруновић- Е уџбеник- Распевани кишобрани ( страна 2)

9. Дуње ранке, народна песма из Срема-Е уџбеник- Распевани кишобрани ( страна 3)

10. Оживеле играчке, музичка прича- Е уџбеник- Распевани кишобрани ( страна 4)

11. Слушамо музику: Дивљи јахач, Р. Шуман; Медитације ( одломак), Ж. Масне

12. Слушамо музику: Карневал животиња- Лабуд ( ЦД 2, нумера 14) и Карневал животиња- Птице ( ЦД 2, нумера 15) Камиј Сен Санс

Децембар

 • нове песме и бројалице
 • шта је пулс а шта ритам
 • композиције се могу изводити брзо, споро, умерено брзо и умерено споро
 • разлика у јачини извођења музике: тихо, гласно, умерено тихо и умерено гласно

13. Блистај, блистај, звездо мала, песма из Француске- Е уџбеник- Звуци кристалне дворане ( страна 2)