Предмети

Свет око нас

Септембар

4.09. Други час: С вршњацима ван школе

Разговарамо о безбедносним мерама у затвореном простору, као и о правилима понашања напољу. Подсећамо се шта су права и обавезе, и зашто су оне важне. Откривамо различитости и учимо да сарађујемо. Уочавамо користи које доноси сарадња. Играмо се.

Домаћи задатак: Решавамо задатке у,, Радној свесци“ на 8. и 9. страни .

8.09. Трећи час: Научили смо у првом разреду

Разговарамо о осећањима, одговарајућој одећи и обући у односу на годишња доба и временске прилике. Подсећамо се правила при прелажењу улице, препознајемо облике рељефа ( равницу, брдо, планину, поток, реку, језеро). Шта су чула, колико их има, како их штитимо. Набрајамо по реду делове дана од зоре до поноћи и дане у недељи ( прекјуче, јуче, данас, сутра, прекосутра). Који предмети се праве од пластике, стакла, папира, метала.

11.09. Четврти час: Симболи Републике Србије

Заоис у свесци

Симболи државе су застава, химна и грб.

Наша химна се зове ,, Боже правде”.

Важно је да поштујемо симболе државе, јер тако поштујемо све људе који у њој живе.

Домаћи задатак: Решавамо задатке у,, Радној свесци“ на 10. и 11. страни .

14.09. Пети час: Школа и симболи наше домовине

Оствари права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припадаш; прихвати последице када прекршиш правила понашања; понашаш се тако да уважаваш различитости других људи; сарађујеш са другима у групи на заједничким активностима;препознајеш грб, заставу, химну Републике Србије и примерено се понашаш према симболима.

Домаћи задатак: Запиши у свесци датум и место рођења укућана.

21.09. Шести час: Породица и родбина

Ко чини ширу, а ко ужу породицу; Ко су рођаци ; Описујемо рођаке и време које проводимо са њима; Одговарамо на питања зашто су нам породица и рођаци важни и како бринемо једни о другима.

Доврши реченицу

Мамина мама је теби…

Татин брат је теби…

Ујакова жена је теби…

Татин тата је теби…

Татина сестра је теби…

Мамин брат је теби…

Татина мама је теби…

Мамина сестра је теби…

Теткин муж је теби…

Породица и родбина

Ужа породица: родитељи и деца

Шира породица:  бака и дека, родитељи и деца

Родбина: стриц, стрина, ујак, ујна, тетка, теча и њихова деца.

Радимо задатке у е уџбенику, слушамо пему ,, Тетка“, Ђ. Ковачевића.

Слажемо сличице – Јанина родбина.

Домаћи задатак: Радна свеска, стр. 12.

23.09. Седми час: Моје потребе, моје жеље

Разликујемо потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота; Повезујемо личну хигијену, боравак у природи, физичку активност и разноврсну исхрану са очувањем здравља; Понашамо се тако да уважавамо различитости својих вршњака и других људи;

Веома је важно да редовно уносимо храну и воду у организам, да одржавамо личну хигијену, да довољно спавамо, да редовно одлазимо у тоалет. Важно је да боравимо на чистом ваздуху, да се облачимо у складу са временским приликама. Да бисмо расли и развијали се, важно је да задовољимо основне потребе.

Свима су потребни сигурност, уважавање и љубав.

Е уџбеник:

ЗадациПотребе и жеље

Едукативна игрица – Петрин квиз

Домаћи задатак: Радна свеска, стр. 13

28.09.  Осми час: Породица и родбина, моје потребе и жеље

Гледамо видео записе, разговарамо и играмо игрице у Е уџбенику.

30.09. Девети час: Чувамо здравље

Повезујемо личну хигијену, боравак у природи, физичку активност и разноврсну исхрану са очувањем здравља; Одржава личну хигијену руку и  зуба ; сарађујемо  у заједничким активностима; повезујемо резултате рада са уложеним трудом; разликујемо потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота.

Разговор о разлозима због којих смо подељени у групе, носимо маске, перемо и дезинфикујемо руке. Шта се још променило у нашем животу због пандемије? На шта смо се навикли, а шта нам смета?

Посматрамо илустрације ,  видео записе , решавамо задатке и играмо игрице у Уџбенику.

Закључујемо: Ако желимо да будемо здрави, морамо да бринемо о себи. Треба редовно да перемо цело тело, да се правилно хранимо, да редовно вежбамо, да посећујемо лекаре. Наше право је да се лечимо, а обавеза да бринемо о хигијени и здрављу.

Наставне листиће за рад по групама користимо као припрему за такмичење у учионици, идућег понедељка. Одговоре на питања са листића ћемо потражити у уџбенику и подвући их. Листић нећемо попуњавати код куће.

5.10. Десети час: Чувамо здравље и здрава исхрана

Повезујемо личну хигијену, боравак у природи, физичку активност и разноврсну исхрану са очувањем здравља; сарађујемо у заједничким активностима; повезујемо резултате рада са уложеним трудом;разликујемо потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота.

Прва група- Исхрана

Друга група- Хигијена

Трећа група- Физичка активност

Чувамо здравље

  •  разноврсном исхраном
  • хигијеном тела
  • физичким активностима и боравком у природи

7.10. Једанаести  час: Школа, симболи наше државе, породица, здравље

Радна свеска: Провери своје знање, стр. 16,17, 18.

 12.10. Дванаести час: Други и ја